VIDEO

Letní camp děti, nácvik úderů na lapy – Jujutsu Dojo


Letní camp děti – Jujutsu Dojo


Technika jiu jitsu v sebeobraně – sensei Tomáš Musil, Jujutsu Dojo
Lze zaujmout i kryt za útočníkem v případě potřeby.


Technika jiu jitsu v sebeobraně – sensei Tomáš Musil, Jujutsu Dojo
Biomechanika vždy funguje.


Technika jiu jitsu v sebeobraně – sensei Tomáš Musil, Jujutsu Dojo
Při nácviku je nutno dbát velkou opatrnost při práci s uke.


Technika jiu jitsu v sebeobraně – sensei Tomáš Musil, Jujutsu Dojo 
Kam jde krk, tam jde hlava – kam jde hlava, tam jde tělo!


„Kolapsová technika“, autorem je hanshi Zdeněk Mátl – sensei Tomáš Musil, Jujutsu Dojo
Je nutné absolutní uvolnění celého těla.


Boj v davu, technika jiu jitsu v sebeobraně – sensei Tomáš Musil, Jujutsu Dojo


Technika jiu jitsu v sebeobraně – sensei Tomáš Musil a Libor Větrovec, Jujutsu Dojo
Důležité je načasování.


Obrana proti střelné zbrani – sensei Libor Větrovec
Sebeobrana proti střelné zbrani je nejnáročnější kategorií sebeobrany a zde nelze podceňovat nácvik a dostatečný počet opakování správné techniky. Nezapomínejte, že musíte trénovat daleko více tvrdě než ten, kdo bude jednou nepřítel, pokud chcete situaci zvládnout! Snažte se o maximálně realistický nácvik.


Judo technika soto-maki -komi – sensei Tomáš Musil a uke Libor Větrovec
 
Tato technika lze velice dobře aplikovat při boji z blízka na ulici. Pád z této techniky může mít na útočníka velice devastující účinek zvláště na tvrdém povrchu.


Judo technika ouči gari neboli ouchi gari – sensei Tomáš Musila uke Libor Větrovec
 
Tato technika se dá dobře aplikovat v sebeobraně při útoku zezadu škrtícím provazem, nebo šátkem. Při struně je úspěšnost sporadická.


Judo technika soto makikomi v sebeobraně – sensei Tomáš Musil
Tuto tradiční judo techniku jménem Soto-maki-komi lze dobře uplatnit na ulici při boji zblízka proti jednomu útočníkovi. Pád z této techniky může mít pro útočníka devastující následek, zvláště když je tvrdý povrch. Jak nacvičujete judo techniky ve svém dojo?


Judo technika, variace uki otoshi v sebeobraně – sensei Tomáš Musil
Cílem judo, jako původního a tradičního bojového umění, bylo mít možnost volby útočníka eliminovat následkem bolestivého zranění a nebo nad ním získat pouze kontrolu. Těmto cílům odpovídá různá skladba technik, ale také jejich provedení s možností různých variací. Dle sportovního pojetí judo se technika hodů v postoji provádí tak, aby uke dopadl na záda a nehrozilo mu zranění. V bojovém pojetí se útočník házel tak, aby prvotní náraz směřoval přímo na hlavu.
V tréninku jsme nacvičovali variantu techniky „uki otoshi“ spojenou s úderem na solar plexus a v druhé variantě prvotním škrcením a s následným hodem.
Vzhledem k drillové formě, kdy se technika stále opakovaně procvičovala,
jsme preventivně na tatami přidali ještě změkčující povrch pro bezpečnost cvičenců.
Při aplikaci techniky škrcení je nutná maximální opatrnost, zásadně v tréninkovém pojetí při žádné technice „jime waze“ nelze házet toho, kdo je uke! Obránce může škrcením zamezit dýchání a přísunu okysličené krve do mozku a v důsledku může dojít ke ztrátě vědomí či dokonce úmrtí.


pondělní tréninky

středeční tréninky